Klachtenprocedure

Heeft u een klacht ?

Onze medewerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het uiteraard een keer voor komen dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Heeft u een klacht of wilt u gelijk een klacht indienen of bent u ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons weten zodat we u ook in de toekomst optimaal kunnen bedienen. U kunt uw klacht mondeling indienen door dit persoonlijk aan uw behandelaar of aan klachtenfunctionaris kenbaar te maken. Een schriftelijke klacht kan per e-mail worden ingediend via mail: info@saleemggz.nl

Procedure

Heeft u een klacht, wilt u een klacht indienen, bent u niet tevreden, of heeft u een verbeterpunt voor de organisatie meldt u dit dan zo snel mogelijk aan uw zorgverlener. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht reageren wij telefonisch of schriftelijk.

Komt u met uw zorgverlener niet tot een oplossing, dan zal uw klacht of onvrede worden voorgelegd aan de directie van Saleem GGZ. In overleg met u zal dan alsnog geprobeerd worden tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Het doel van onze klachtenregeling is:
–     om uw klacht naar ieders tevredenheid op te lossen;
–     om van uw klacht te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in onze zorgverlening beter te organiseren.

Als blijkt dat u na deze stappen niet tot een oplossing kunt komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke externe klachtencommissie; Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. De externe klachten commissie kunt u bereiken via:
De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Voor meer informatie over de geschillencommissie kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Zij zal u de procedure uitleggen hoe u een klacht kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.