Privacy

Saleem GGZ  waarborgt de bescherming van uw privacy. Alleen medewerkers die rechtstreeks bij je behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot je dossier. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. 

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met uw toestemming *. Hiervoor vragen wij u expliciet een machtiging te ondertekenen. Uw dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling tien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijf jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd.

*Informatie verstrekken we wel aan uw huisarts die u heeft verwezen naar Saleem GGZ, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.