BEHANDELPROCES: VAN AANMELDING TOT AFSLUITING 

Stap 1

Verwijsbrief

Als wij de verwijsbrief van uw huisarts hebben ontvangen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een gesprek met u te plannen; het intakegesprek. Tijdens dit telefonisch contact kunt u uw voorkeur voor een behandeltaal aangeven. Wij kunnen niet garanderen dat u meteen terecht kunt bij de behandelaar die deze taal spreekt maar we gaan het uiteraard proberen. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de betreffende psycholoog of psychiater.

Stap 2

Uitnodiging en vragenlijst

U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging voor het intakegesprek toegestuurd met daarbij een vragenlijst, informatie over wat u moet meenemen naar dit gesprek en algemene informatie over Saleem GGZ. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult en meeneemt naar de intake. Deze informatie heeft de behandelaar nodig tijdens het gesprek. Tijdens de behandeling kunnen we uw voortgang onder andere meten aan de antwoorden en de uitkomsten van deze vragenlijst.

Stap 3

Intakegesprek

Tijdens dit eerste gesprek, dat ongeveer een uur duurt, stelt de psycholoog u vragen over uw achtergrond en uw klachten. Na ongeveer drie kwartier sluit de regiebehandelaar aan. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Hij of zij stelt aanvullende vragen, stelt de aard van uw klachten vast en geeft een voorlopig advies.

Stap 4

Toestemmingsformulier

Tijdens het intakegesprek vragen wij u om toestemming te geven voor het uitwisselen van uw gegevens tussen uw huisarts en andere betrokken instanties of behandelaren uit het verleden. Zo krijgen wij niet alleen een volledig beeld van uw situatie, maar houden we ook uw andere hulpverleners goed op de hoogte van uw voortgang. Na afloop van het gesprek sturen wij een brief naar uw huisarts met daarin een terugkoppeling. In deze terugkoppeling staat onder andere dat wij u gaan behandelen en wat de aard van uw klachten is.

Stap 5

Behandelplan

Op basis van de informatie van het intakegesprek, het advies en de aard van de klachten, stelt degene die uw intake heeft afgenomen een behandelplan met u op. Uw inspraak is belangrijk bij het vaststellen van het plan. In dit plan staat beschreven wat uw klachten zijn, de aard hiervan, welke behandelvorm er gebruikt zal worden, afspraken, evaluatiemomenten, en – het belangrijkste – wat het u gaat opleveren (behandeldoelen).

Stap 6

De behandeling

Tijdens uw behandeling kan het zijn dat u meerdere behandelaren ziet. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor uw gehele behandeling en zal dan ook regelmatig de behandeling met u en uw behandelaar evalueren. In de Basis GGZ is de regiebehandelaar een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en in de specialistische GGZ is dit, afhankelijk van uw problematiek, een GZ-psycholoog, een psychotherapeut en/of een psychiater. Vaak zal een basispsycholoog een deel van uw behandeling uitvoeren, waarbij hij of zij onder toeziend oog van uw regiebehandelaar werkt.

Stap 7

Afsluiting/nazorg

Wanneer uw behandeling afloopt evalueren we het gehele traject en vragen wij u om uw ervaringen met ons te delen via een tevredenheidsonderzoek. Dit kan uiteraard anoniem ingevuld worden. Ook zullen wij een afsluitbrief schrijven voor de huisarts of een andere zorgverlener met daarin het resultaat van de behandeling en eventueel advies voor een vervolgbehandeling. Deze brief versturen wij alleen als u toestemming geeft.