Over Ons

Kernkwaliteiten

Saleem GGZ hecht veel waarde  aan het welzijn van de aangemelde cliënten.   Dit vormt de basis van alles wat we doen. Wij gaan uit van de volgende waarden: kwaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en flexibiliteit . Deze waarden vormen onze ethische kompas en geven richting aan onze praktijk.  Hieronder is de relatie tussen de kernwaarden en de doelgroepen uitgelicht:

Kwaliteit: kwaliteit is de verbindende kernwaarde. Mede door de interculturele deskundigheid dienen wij als instelling kwalitatief goed zorg aan te leveren. De diensten die wij aanbieden moet resultaatgericht en effectief zijn.

Deskundigheid: Deskundigheid heeft vooral betrekking op het personeel. Onder deskundigheid wordt verstaan: de praktische ervaring en de theoretische kennis. De medewerkers van Saleem GGZ zijn deskundig en beschikken over voldoende competenties om de transculturele zorg te bieden en adequaat te handelen.

Betrouwbaarheid: betrouwbaarheid is een belangrijke kernwaarde binnen de ggz-sector. Saleem GGZ hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid. Ons personeel gaat met een grote verantwoordelijkheidsgevoel met de gegevens van cliënten om en waarborgt de privacy van iedereen.

Betrokkenheid: De medewerkers van Saleem GGZ zijn zeer betrokken, werken met veel integriteit en beschikken over voldoende empathische vermogen. Ze houden rekening met de omstandigheden en achtergrond van de cliënten.  

Flexibiliteit: Onze flexibiliteit stelt ons in staat om zorg op maat te bieden, te anticiperen op de veranderende omgeving en slimme samenwerking te organiseren. Dit zijn voorwaarden voor ambulante zorg en innovatie. Onze flexibele en vitale professionals zoeken steeds naar oplossingen om zorg beter te organiseren.

Kwaliteit van zorg

Saleem GGZ streeft om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Wij houden ons daarom aan de geldende richtlijnen binnen de psychiatrie en psychologie. We gebruiken bewezen methodes en moderne behandeltechnieken om de effectiviteit van behandeling te garanderen en de best psychische zorg aan onze cliënten te bieden.