Saleem GGZ

Saleem  staat voor gezond en mentaal beter. Het staat ook voor genezing en zuiverheid. We streven dat patiënten met behulp van onze zorg mentaal beter worden en om een gezond/stabiel leven te leiden.  We zijn experts in de interculturele zorg en behandeling binnen de GGZ.

Dagelijks zien wij dat niet iedereen zich zomaar staande houdt. Patiënten verdienen dan alle steun om weer grip te krijgen op het leven. Die steun bieden wij altijd met compassie voor de mens en oprechte belangstelling voor zijn verhaal.

Ons doel: met hart en hoofd recht doen aan de mens en zijn verhaal. Bij Saleem GGZ koppelen we vakmanschap aan transculturele ervaring en ambitie om de zorg steeds te verbeteren. Niet om perfectie na te streven, maar om samen met patiënten het maximale uit het leven te halen. Binnen hun mogelijkheden en beperkingen.

We willen de patiënt als individu centraal stellen en de passende/ cultuursensitieve ambulante zorg bieden. Dit willen we doen met oog voor de samenhang tussen lichaam en geest en aandacht voor cultuur, religie en identiteit van patiënt en het systeem.

MISSIE

Onze missie is dat wij de zorg organiseren die aansluit op uw wensen. We streven ernaar u de zorg te bieden die u nodig heeft, op de locatie die u wenst en op de manier die u prettig vindt.

Binnen Saleem GGZ willen wij met u op een open en gelijkwaardige manier samenwerken aan een behandeling die bij u past. Binnen de behandeling achten wij respect, betrokkenheid, humor, deskundigheid, veiligheid en enthousiasme als zeer belangrijk voor deze samenwerking.

VISIE

Saleem GGZ biedt zorg op maat en springt in op de zorgbehoeftes die onbeantwoord blijven.
De teams van deskundigen en medewerkers van verschillende disciplines werken nauw samen, op deze manier kan er snel aan de bel getrokken worden en op juiste wijze ingegrepen worden.

Saleem GGZ biedt een transparant, evidence-en practice-based behandelaanbod aan volwassenen vanaf 18 jaar met enkelvoudige psychische tot complexe psychiatrische problematiek. In onze praktijk wordt dit behandelaanbod uitgevoerd door gespecialiseerde en daarvoor gekwalificeerde hulpverleners van verschillende disciplines. Transculturele expertise op zowel het gebied van diagnostiek als behandeling staat bij ons hoog in het vaandel.

WAARDEN

De zorg van Saleem GGZ is menselijk, warm, snel en doelgericht. Saleem GGZ is een transculturele zorgorganisatie, met werkgebieden in Utrecht en omgeving. Kleurrijk houdt voor ons in dat we dat wij open staan voor cliënten met diverse culturele achtergronden (migranten en vluchtelingen).