Zorg aanbod

Saleem GGZ biedt ambulante geestelijk gezondheidszorg aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar. Tijdens de behandeling wordt er gericht gewerkt aan het oplossen of verminderen van de klachten. Hoeveel behandelsessies u nodig heeft, wordt vooraf de behandeling bepaalt met uw behandelaar.

Saleem GGZ biedt zowel de GBGGZ als SGGZ

Binnen de Generalistische Basis GGZ worden mensen met lichte tot matige psychische problemen behandeld. Hierbij is de GZ-Psycholoog en/of de verpleegkundig specialist GGZ de regiebehandelaar.

Onze behandelingen voldoen aan de volgende GGz kwaliteitsstandaarden.

Het kan voorkomen dat u gespecialiseerde hulp nodig heeft, afhankelijk van hulpvraag en de ernst van de klachten. Bijvoorbeeld omdat er meerdere klachten tegelijk aanwezig zijn (co- morbiditeit of differentiële diagnose) . De verwijzer zal u verwijzen voor de specialistische GGZ (SGGZ) of er wordt tijdens de intake van de basis GGZ opgeschaald naar de specialistische GGZ door uw regiebehandelaar. De verwijzer kan uw ook digitaal verwijzen via Zorgdomein.

Wachttijden

Het kan voorkomen dat er wachttijden zijn voor een behandeling binnen BGGZ. De actuele wachttijd kunt u vinden op de website en bij Vektis.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt zodat de behandeling spoedig kan starten.

Kosten

Onze behandelingen worden vergoed door alle zorgverzekeraars op basis van ongecontracteerde zorg. U heeft hiervoor wel een verwijzing nodig, bijvoorbeeld je huisarts of specialist. Heeft u een andere zorgverzekeraar, neem dan contact met ons op. We kunnen samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Wilt u een afspraak zonder een doorverwijzing van uw huisarts? Dan hanteren wij voor een consult van 60 minuten een tarief van €150,00.

U kunt hier (https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/geneeskundige-ggz-zvw)  meer lezen over de vergoeding voor psychische hulp in het basispakket. Let op: De zorgverzekeraar vergoedt behandelingen voor vastgestelde psychische stoornissen, zoals depressie, angst of PTSS. Psychische problemen, zoals stress, burn-out of slapeloosheid, vallen daar niet onder. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.